Το κατάστημα μας βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου 44 στην Θεσσαλονίκη.

Κοντινές στάσεις λεωφορείων από κέντρο:

Επί της Δελφών (Στάση Γεωργίου): Λεωφορείο 3, 7 (οδηγίες)
Επί της Εγνατίας (Στάση 25ης Μαρτίου): Λεωφορείο 2, 31, 45 (οδηγίες)
Επί της Γεωρ. Παπανδρέου (Στάση 25ης Μαρτίου): Λεωφορείο 5, 6, 8, 33, 70, 71, 78 (οδηγίες)

Κοντινές στάσεις λεωφορείων από ανατολικά:

Επί της Δελφών (Στάση Γεωργίου): Λεωφορείο 7, 33, 39 (οδηγίες)
Επί της Λεωφ. Βασ. Όλγας (Στάση 25ης Μαρτίου): Λεωφορείο 3, 5, 6, 8 70, 71, 78 (οδηγίες)
Επί της Εγνατίας (Στάση 25ης Μαρτίου): Λεωφορείο 2, 31, 45 (οδηγίες)

Κοντινές στάσεις λεωφορείων από Τριανδρία:

Επί της Μαρτίου (Στάση Κρήτης): Λεωφορείο 30 (οδηγίες)